Overheden

Choice brengt overheden en burgers samen. Burgers willen graag betrokken zijn en meepraten over de besluiten die hun directe leefomgeving aangaan. Maar dikwijls ontbreekt het hen aan tijd of gelegenheid om de inspraakmomenten bij te wonen. Choice lost dit op door burgers de mogelijkheid tot inspraak te bieden via een applicatie op de eigen smartphone. Met Choice kunnen overheden de dialoog met burgers op een moderne en eenvoudige wijze aangaan en zo de mogelijkheden voor burgerparticipatie en inspraak verhogen. Ook voor de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treed, is Choice de oplossing voor creeëren van draagvlaak of het geven van inspraak door burgers in het beleids- of besluitvormingsprocessen.

overheid image

e-Participatie

Choice maakt e-participatie gemakkelijk voor burger en bestuurder.

Groter bereik dan traditionele methodes

Ook de burgers die niet naar de inspraakavond komen bereiken, dat kan met Choice. Bereik nieuwe doelgroepen met Choice. Bijvoorbeeld jongeren of mensen met een druk bestaan.

Dashboard

Met Choice beschikt u over een uitgebreid dashboard voor resultaten en demografische informatie.

Communiceer met de burger via Choice

Houd de burger op de hoogte wat er met het resultaat gebeurt via Choice.

Bedrijven

Wilt u uw medewerkers en/of uw klanten betrekken bij het maken van keuzes over het bedrijf of producten? Choice biedt u de mogelijkheid om informatie en speciaal geformuleerde vragen over specifiek onderwerpen ter consultatie voor te leggen aan uw medewerkers of klanten. Graag komen wij met u in gesprek om met u te bekijken op welke wijze Choice u kan helpen de door u gewenste informatie snel en eenvoudig te verzamelen.

bedrijven image

Eenvoudig een stemming organiseren

In de Portal is het mogelijk om binnen minuten een stemming op te zetten.

Digitaal stemmen

Snel, eenvoudig en veilig. Waar je ook bent met één druk op de knop anoniem je stem uit brengen.

Transparant

Direct inzicht in de tussenstand die continu wordt bijgehouden. En terugkoppeling na de stemming over de beslissing.

Maak communities

Met Choice wordt het creeëren van een community voor participatie en inspraak kinderspel.

Stichtingen & Verenigingen

Bij verenigingen en stichtingen worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Er kan worden gestemd over bestuurlijke onderwerpen bijvoorbeeld wijzigingen in het reglement of het benoemen van nieuwe bestuursleden. Maar er ook kan gestemd worden over de wijze van uitvoering van de doelstelling van de vereniging of stichting. In de statuten of het huishoudelijk reglement is de stemverhouding en het benodigde quorum vastgelegd. Bijvoorbeeld absolute meerderheid of een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen. Omdat de opkomst bij vergaderingen wisselend is kan dit invloed hebben op de uitkomst of zelfs de geldigheid van een stemming. Choice biedt hiervoor een praktische oplossing door de stemming digitaal te organiseren. Onderwerpen die in stemming worden gebracht kunnen ruim voor de vergadering via Choice kenbaar worden gemaakt en toegelicht. De leden kunnen vervolgens binnen bepaalde periode voor een geboden keuze stemmen precies zoals in een vergadering zou plaatsvinden. Het grootste voordeel is dat leden die verhindert zijn toch kunnen stemmen over het onderwerp. Dit vergroot de slagvaardigheid van de vereniging of stichting. Het voorkomt ook vertraging en extra kosten die ontstaan bij extra vergaderingen als gevolg van ongeldige stemming. Hieronder zijn enkele voordelen van digitaal stemmen binnen verenigingen opgesomd.

stichtingen image

Participatie

Choice geeft iedereen een stem, ook de mensen die niet aanwezig kunnen zijn.

Digitaal stemmen

Snel, eenvoudig en veilig. Waar je ook bent met één druk op de knop anoniem je stem uit brengen.

Transparant

Direct inzicht in de tussenstand die continu wordt bijgehouden. En terugkoppeling na de stemming over de beslissing.

Gebaseerd op jouw interesse

Kies de onderwerpen van jouw interesse dan verschijnen deze voortaan in jouw persoonlijke beginscherm.

Vraag een demo aan!

Bent u geïnteresseerd in een demonstratie, stuur ons dan een e-mail.

Ja, ik wil een demo!

\